You are here: HAIKU PROJECT 2022

HAIKU PROJECT 2022

Exhibition at Jerzy Piotrowicz's Gallery Under the Crown, 23.11.2022-10.12.2022.
Prints on photographic paper, prints on Dibond board, steel stands according to author Adam Kalinowski's design.
HAIKU Project with the participation of invited authors: Anna Zepa, Daniel Minchoni, Norbert Skupniewicz. The exhibition presents photograms from 2004, "Sky Railway Track" by Adam Kalinowski and special HAIKU works written for them by the authors of poetry in 2022. "Sky Railway Track" is a series of mock-ups I made in the years, 2004/2005 which were to serve as blueprints for the realization of large-scale sculptures in open space.The authors, at my request, made audio recordings of their works, which, edited into a single soundtrack, were played starting from the opening and also during the exhibition.

Coordination of the project from the Brazilian side: Mirelle Martins. Poetry translations from Portuguese were made by Luiz H. Budant.  It is planned to publish a poetry volume containing elements of the Haiku project.

Photo credit: Adam Kalinowski

Projekt Haiku, 2022
Wystawa w Galerii Jerzego Piotrowicza Pod Koroną, 23.11.2022-10.12.2022.  Wydruki na papierze fotograficznym, wydruk na płycie Dibond, stalowe stojaki wg projektu autorskiego Adama Kalinowskiego.Projekt HAIKU z udziałem zaproszonych autorów: Anna Zepa, Daniel Minchoni, Norbert Skupniewicz. Na wystawie są prezentowane fotogramy z 2004 r. „Podniebny Tor Kolejowy” autorstwa Adama Kalinowskiego oraz specjalne dla nich napisane utwory HAIKU przez autorów poezji w roku 2022. „Podniebny tor kolejowy” to seria makiet, jaką wykonałem w latach, 2004/2005 które miały posłużyć, jako projekty do realizacji wielkoformatowych rzeźb w przestrzeni otwartej.Autorzy poezji na moją prośbę zrobili nagrania audio swoich utworów, które zmontowane w jedną ścieżkę dźwiękową, były odtwarzane począwszy od wernisażu a także podczas trwania wystawy.

Koordynacja projektu od strony brazylijskiej: Mirelle Martins. Tłumaczenia poezji z języka portugalskiego wykonał Luiz H.Budant. Jest planowane wydanie tomiku poetyckiego zawierającego elementy projektu Haiku.