You are here: REVIEWS

 

Waldemar Kuligowski,
STARE MITY, NOWE SŁOWA;
Old Myths, New Words 2022,
polish/english version.Text
from XYZ2 catalogue.

“The Infinite Green”,
DECO Magazine, Taipei
City, Taiwan, 2016.

 

“Adam Kalinowski’s The Infinite
Green, Innovative Garden Sculpture,
Touch Décor, Beirut, 2016

 

“The Infinite Green”,
PUBLIC ART REVIEW,
issue 55 , USA, 2016.

 

Wojciech Stamm, Zmysły
brama raju praca nie ma
sensu, ARTLUK 4/2013

 

Denise Carvalho, SZTUKA
JAKO POJĘCIE OTWARTE,
1/2013, CRP OROŃSKO

 

DENISE CARVALHO,
Art as an open concept, 1/2013, 
CRP OROŃSKO 
(eng. version)

 

Żywa rzeźba i antypomniki
Adama Kalinowskiego,
Marianna Konarska,
SZTUKA.PL, 2010

 

Living Sculpture and
 Antimonuments of Adam
Kalinowski, Marianna
Konarska, SZTUKA.PL, 2010

 

Jerzy Truszkowski,
Antypomniki, ARTEON
12/2005

 

Jerzy Truszkowski,
Antypomnik i przestrzeń
publiczna, OROŃSKO
3/2005

 

Gerard Radecki,
Ruch Czasu i przestrzeni,
Gazeta Wyborcza, 1997