You are here: REVIEWS

“The Infinite Green”,
DECO Magazine, Taipei
City, Taiwan, 2016.

 

“Adam Kalinowski’s The Infinite
Green, Innovative Garden Sculpture,
Touch Décor, Beirut, 2016

 

“The Infinite Green”,
PUBLIC ART REVIEW,
issue 55 , USA, 2016.

 

Wojciech Stamm, Zmysły
brama raju praca nie ma
sensu, ARTLUK 4/2013

 

Denise Carvalho, SZTUKA
JAKO POJĘCIE OTWARTE,
1/2013, CRP OROŃSKO

 

DENISE CARVALHO,

Art as an open concept, 1/2013,  

CRP OROŃSKO 
(eng. version)

 

Żywa rzeźba i antypomniki
Adama Kalinowskiego,
Marianna Konarska,
SZTUKA.PL, 2010

 

Living Sculpture and
 Antimonuments of Adam
Kalinowski, Marianna
Konarska, SZTUKA.PL, 2010

 

Jerzy Truszkowski,
Antypomniki, ARTEON
12/2005

 

Jerzy Truszkowski,
Antypomnik i przestrzeń
publiczna, OROŃSKO
3/2005

 

Gerard Radecki, Gazeta
Wyborcza, 1997