You are here: SKY-REACHING SCULPTURE FLOATING BRIDGE 2010 (model)

“FLOATING BRIDGE”  2010. (project)

Floating Bridge is a reconstruction of a bridge burned by German troops in 1945 on the river Biała in Bielsko-Biala; this project will be a reconstruction of that real bridge in 1:1 scale so approximately it will be 25 m long and will be constructed out of bamboo sticks and balloons filled with gas. Object will float in the air like an airship.
(Project wasn’t realized).

Rekonstrukcja dawnego mostu zniszczonego przez wojska niemieckie wycofujące się z Bielska Białej w 1945 r. wykonana z patyków bambusowych i balonów wypełnionych gazem. Obiekt będzie przywołaniem nieistniejącego obiektu w skali 1: 1,  tak, więc miałby około 25 m długości i miał się unosić w powietrzu obok istniejącego aktualnie mostu na rzece Białej,  zbudowanego po wojnie na miejsce zburzonego.
Most, którego przeznaczeniem jest łączyć brzegi i który zazwyczaj jest bardzo ciężki, stanie się autonomicznym, lżejszym od powietrza obiektem latającym, zdającym się kpić z siły przyciągania i sensu odwiecznej funkcji przeprawy.
(projekt niezrealizowany).

Adam Kalinowski 2010