You are here: PARTICIPATORY SCULPTURE THE PRACTICE OF FREEDOM II 2013

"THE PRACTICE OF FREEDOM II" / "PRAKTYKOWANIE SWOBODY II" 2013

"The Practice of Freedom II" is another art project by Adam Kalinowski, which in addition to the "Park of Colored Sand", (2009) from Warsaw and "Rainbow Park" (2012) made in London, is a combination of colorful sculptures and multi colored sections of sand of varying texture and is designed to capturing the imagination of the participants and encourage them to play with form and color. The project will evolve with the participants as colorful expanse of sand which will never come back to the starting point ( entropy process) but layered sculptural elements resembling fragments of rock or outlines of clouds can also be used for rest. We invite you to explore a variety of weights, sand, colors and patterns that may arise during your barefoot walk through the project. The rest is a matter of your imagination. Over 30 tons of colored sand was used in the project, 12 different colors altogether.
2200x1700x180 cm, colored sand of different grade 0,5 -5 mm, painted stones, painted plywood, gravel, OSB board.
The project was created thanks to the financial support of the Poznań City Hall as well as sponsors: Stary Browar and donor companies: Biuro STYL, AKZONOBEL, KWARC SYSTEM, OBI, Bricoman.

LINKS:

http://forecastpublicart.org/public-art-review/2013/09/practice-freedom-ii-adam-kalinowski/

„Praktykowanie Swobody II”

to kolejny projekt artystyczny Adama Kalinowskiego, http://www.adamkalinowski.com/ który obok "Parku z Kolorowego Piasku" (2009) z Warszawy i "Rainbow Park" (2012) z Londynu https://www.facebook.com/rainbpark, stanowi kombinację kolorowych rzeźb oraz wielopoziomowych połaci kolorowego piasku o zróżnicowanej teksturze i ma za zadanie pobudzić wyobraźnię widzów‐uczestników projektu oraz zachęcić ich do wspólnej zabawy formą i kolorem. Projekt będzie ewoluował wraz z uczestnikami gdyż kolorowe połacie piasku nigdy nie wrócą do punktu wyjściowego ( zjawisko entropii) natomiast przypominające fragmenty skał lub zarysy obłoków warstwowe elementy rzeźbiarskie mogą być używane także do siedzenia. Zapraszamy do eksploracji różnorodnych gramatur piasku, kolorów a także wzorów, które mogą powstać podczas Twojej bosej wędrówki przez projekt. Reszta jest kwestią wyobraźni.

Otwarty dla publiczności w godzinach otwarcia parku. 21.07.2013-21.09.2013.

Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Poznaniu a także sponsorów: Stary Browar oraz firm darczyńców: Biuro STYL, AKZONOBEL, KWARC SYSTEM, OBI, Bricoman.