You are here: GREEN SCULPTURE THE GRAVE 2010

“The Grave”, 2010. 

"The Grave" was made in Slovakia during XV SOCHA an OBJEKT Sculpture Festival in Bratislava and PIESTANY in 2010. 

900x400x140 cm; OSB board, grass; project has a feature of a living organism - grass needs to be watering and trim regularly.

Realization in Slovakia is an evolution of the project I made in I-PARK, USA in 2009. While in I-PARK version raw pit was used project in Slovakia is more elegant. Important factor is bigger scale and real grass implemented. The last element makes sculpture like living organism alike. Grass must be watered and trim occasionally. Significant that hollow in the ground shaped as a body lying on the right side doesn't need watering too much but elements above the level of a ground needs water quite often otherwise whole project may become a real symbol of desolation and death. Hollow in the ground is like real body put to the grave - becomes one with soil and landscape. This is an example of truly living sculpture that requires care and interest. That kind of sculpture may produce some social ritual and sense of empathy to symbolic object that has a feature of living organism. Unity of elements of the sculpture by factor of grass implemented all over is very important aspect underlying concept of symbiosis of cultural and natural features of life and death. 

Jakkolwiek realizacja na Słowacji była rozwinięciem projektu, który zrobiłem w I-Park w USA w 2009, to jednak użycie trawy wiele zmieniło. Jest ważna dychotomia w tej pracy a mianowicie jest to Grób, o który należy dbać. Trzeba go często podlewać i przycinać trawę od czasu do czasu by nie wyglądał na zaniedbany. Zwłaszcza trzeba dbać o to, co znajduje się nad powierzchnią ziemi; warstwy z płyty pokryte warstwą ziemi z nasadzoną trawą - to elementy dopełniające wykopu w formie leżącego ciała na prawym boku (tak to wygląda z góry). Wydrążenie w ziemi pokryte trawą nie jest zbytnio narażone na wyschnięcie gdyż czerpie wodę bezpośrednio z ziemi - symbolicznie to, co pod powierzchnią ziemi już do niej należy, jak złożone ciało do grobu staje się częścią pejzażu i ziemi. Natomiast o elementy znajdujące się nad ziemią trzeba dbać, by nie uschły i nie stały się dosłownym przykładem opuszczenia i śmierci. 

Jest to przykład ŻYWEJ RZEŹBY wymuszającej zainteresowanie i opiekę, która może ogniskować integrację społeczną społeczności lokalnej. 

Film:
https://www.youtube.com/watch?v=w_G9CNhY4Hw 

Adam Kalinowski 2010