You are here: „XXXXXXXxxxxxxx” 2012

„XXXXXXXxxxxxxx” 2012

600x230x210 cm, styrofoam, 2 smoke machines, blue light.
GALLERY ARSENAŁ, Poznań, March 2012

Offset B 1 print available , “XXXXXXXxxxxxxx “

Work exposed also at:
GALLERIA XXI, Warszawa 2012
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, 2013

LINKS
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/kronika/26041
https://www.youtube.com/watch?v=fglBxZfRrx8

The subject of the exhibition is a sculpture made of polystyrene foam. Dimensions: 600x210x220 cm suspended in the middle of the gallery. The interior is completely darkened and the lamps emit a dark blue (ultramarine) color of light. The interior is rather dark despite lighting. Two smoke generators used during the show, produce smoke and together with navy blue color tinting white Styrofoam, dematerializing effectively the space of the gallery.
The sculpture consists of three elements connected with each other. The first, most voluminous, resembles a rock complex with numerous canyons carved out. The middle part resembles a human ear arranged horizontally, while the third element resembles a high rock with a hole in the middle. Both elements with similar proportions symbolize fragments of nature; the human ear, as a relatively late product of organic evolution, can “listen and tune in” to the rock formation as a much older manifestation of the evolution of matter on earth.

Przedmiotem wystawy jest rzeźba wykonana ze styropianu o wymiarach 600x210x220 cm podwieszona pośrodku galerii. Wnętrze jest zaciemnione całkowicie a lampy emitują granatowy (ultramarynowy) kolor światła. Wnętrze jest raczej ciemne mimo oświetlenia. Dwie wytwornice dymu użyte podczas pokazu, wytwarzają dym na bazie roztworu glicerynowego i łącznie z granatowym światłem zabarwiającym biały styropian, dematerializują skutecznie przestrzeń galerii.

Rzeźba składa się z trzech elementów połączonych ze sobą. Pierwszy, najbardziej objętościowy przypomina kompleks skalny z wyciętymi licznymi kanionami. Część środkowa przypomina ludzkie ucho położone poziomo, natomiast trzeci element wygląda jak wysoka skała z otworem pośrodku. Oba elementy mające podobne proporcje, symbolizują fragmenty natury; ludzkie ucho, jako wytwór ewolucji natury organicznej, może „nasłuchiwać i dostrajać się” do formacji skalnej, jako znacznie starszego przejawu ewolucji materii nieorganicznej na Ziemi.